Gizlilik Bildirisi

Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş. (Atakan Sok. No:14 Mecidiyeköy/ İstanbul adresinde mukim ve bundan sonra ALESTA olarak anılacaktır.) Genel Müdürlüğü’ne,

Ben bir GİRİŞİMCİ veya bir GİRİŞİM ŞİRKETİNİN Yetkili Kişisi Olarak;

Destek Başvurusu’nda yer alan bilgileri, ALESTA tarafından değerlendirilmesi amacıyla, kendi arzum, iradem ve yetkim ile doğru ve eksiksiz bir şekilde verdiğimi ve ilgili formları doldurduğumu ve oluşturduğumu ve başvuruyu ALESTA’ya gönderdiğimi, aşağıdaki feragatname’yi de serbest iradem ile yetkim dahilinde verdiğimi kabul ve taahhüt etmekteyim.

Destek Başvurusu’nda yer alan ve/veya ALESTA ile yaptığım/yapacağım görüşmeler sırasında yazılı veya sözlü olarak ifşa ettiğim bilgilerin gizli tutulması ve/veya kullanılması konusunda ALESTA’nın hiçbir hukuki ve mali sorumluluk taşımadığını bilerek, bu bilgileri kendi rızamla ALESTA’ya veriyorum/açıklıyorum. Başvuruma bağlı olarak, tarafımdan verilen bilgilerin, yapılacak değerlendirme kapsamında ALESTA’nın yöneticileri, çalışanları ve/veya danışmanları ile paylaşılmasına izin veriyorum. ALESTA’ya ifşa ettiğim bilgilerle ilgili olarak her ne ad altında olursa olsun ALESTA ve/veya yöneticileri, çalışanları ve/veya danışmanlarından tazminat talep etmeyeceğimi, her türlü dava, def’i ve itiraz haklarımdan gayri kabili rücu olarak başlangıçta feragat ettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.
HEMEN BAŞVUR